Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft of een opmerking over uw behandeling neem dan contact met ons op voor een overleg, waarbij we dan samen met een onafhankelijke derde persoon uw klacht bespreken en naar een oplossing zoeken.

Indien we samen niet tot een oplossing kunnen komen kunt u de klacht voorleggen bij een externe partij. Cure en Care is daarvoor een samenwerking aangegaan met het Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend.

Klachtenportaal zorg gaat dan volgens onderstaand schema de klacht in behandeling nemen.