Sportmassage

Een sportmassage is een uitstekende manier om het herstelvan lichaam en spieren te bevorderen na een zware inspanning ofsportieve prestatie. Behalve als helende behandeling achteraf kan eensportmassage echter ook als voorzorgsmaatregel worden ingezet. Onzesalon voor Thaise massage biedt de mogelijkheid tot zowel eenrecupererende als preventieve sportmassage, die tevens geschikt is voorniet-sporters.

Verschil sportmassage en Thaise massage

Er bestaan belangrijke verschillen tussen sportmassages en Thaisemassages. Waar de eerste vooral een behandelmethode is om het lichaam ende spieren te herstellen, dient een Thaise massage een breder doel.Naast het lichamelijke welzijn staat hierbij namelijk ook het verbeterenvan de balans tussen lichaam en geest centraal. Bovendien komen ertevens lichaamstherapieën als yoga, voetreflexologie en acupressuur aante pas. Een sportmassage daarentegen heeft een paramedische invalshoek,met als doel vermoeidheidsverschijnselen en blessures tegen te gaan entoekomstige sportprestaties te verbeteren. Hoewel ook een Thaise massagebehoorlijk intensief kan zijn, gaat het er bij een sportmassage overhet algemeen nog wat steviger aan toe. Met name wanneer deze na afloopvan grote inspanningen wordt gegeven.

Wat doet een sportmassage met het lichaam?

Een sportmassage is er grotendeels op gericht om de doorbloeding van despieren te stimuleren. Een verbeterde doorbloeding zorgt ervoor datafvalstoffen sneller uit het lichaam verdwijnen. Wanneer de massage voorsportieve en andere grote inspanningen wordt gegeven, wordtoverbelasting van de spieren tegengegaan. Dit voorkomt het ontstaan vansportblessures. Om het lichaamsherstel na of voor spierbelastendeactiviteiten te bespoedigen is een goede ‘timing’ echter belangrijk. Eensportmassage kort voor of na intensieve sportprestaties dient dan ookte allen tijde te worden voorkomen. Dit werkt eerder averechts, omdathet de toch al vermoeide spieren nog eens extra belast. Beter is het dusom het lichaam na gedane inspanningen eerst tot rust te laten komen.Bij een sportmassage vooraf is het zaak een lichte massage te latenuitvoeren.

Werking van een sportmassage

Sportmassages die in de periode na zware activiteiten plaatsvinden, zijningrijpender dan preventieve massages. Het bindweefsel dat de organenbeschermt moet tijdens een achteraf gegeven sportmassage namelijk wordenlosgemaakt, net als bijvoorbeeld eventuele knopen in de spieren. Om despiermassa’s en het bindweefsel te bereiken dient daarbij soms grondigte worden gemasseerd. Dat kan op de massagetafel wel eens als minderaangenaam worden ervaren, maar dit is slechts van korte duur. Depijnlijke momenten die bij een sportmassage soms voorkomen zijn juisteen signaal van het lichaam dat spierherstel en bindweefselstimulatienodig zijn. Een sportmasseur zorgt ervoor dat daartoe de correctebehandeling wordt gegeven en beperkt de pijn vanzelfsprekend zoveelmogelijk. Daarmee is een sportmassage essentieel om het lichaam opprofessionele wijze te revitaliseren.